Δελτίο ΕΜΓΕ για 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής - Γυναικολογίας