Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Μ.Γ.Ε

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Δημήτριος Λουτράδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ Παρασκευάς Πετρόπουλος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καθηγητής Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
ΤΑΜΙΑΣ Αν. Καθηγητής Γεώργιος Αντωνάκης

ΜΕΛΗ

Επ. Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής

Αν.Καθηγητής Πέτρος Δρακάκης

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Καλλιπολίτης

Καθηγητής Αλέξανδρος Ροδολάκης