Ιστορία ΕΜΓΕ

Ιστορία ΕΜΓΕ

 

ΙΔΡΥΣΗ

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 στην Αθήνα από τον αείμνηστο Καθηγητή Διονύσιο Κασκαρέλη. Η πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11-03-1975 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα. Στη Γενική Συνέλευση αυτή εκλέχτηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Την Τετάρτη 19-03-1975 συνήλθαν οι εκλεγέντες ως μέλη Δ.Σ. και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας συγκροτήθηκε το πρώτο Δ.Σ.της Εταιρείας ως εξής:

 

1975 - 1978

Πρόεδρος : Δ. Κασκαρέλης †

Αντιπρόεδρος: Α. Γκούσκος

Γεν. Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος

Ειδ. Γραμματέας: Ν. Καϊρης

Ταμίας: Ι. Χαλκιαδάκης

Σύμβουλοι: Δ. Μαρούδης

Α. Κομνηνός

 

Τα επόμενα Δ.Σ. ήταν τα εξής:

 

1978 - 1981

Πρόεδρος: Δ.Κασκαρέλης †

Αντιπρόεδρος: Ν. Παπανικολάου

Γεν.Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος

Ειδ.Γραμματέας: Α. Γκούσκος

Ταμίας: Χ. Πανίτσα-Φαφλιά

Σύμβουλοι: Ι. Χαλκιαδάκης

Ε. Δεληγιάννης

 

1981 - 1984

Πρόεδρος: Δ. Κασκαρέλης †

Αντιπρόεδρος: Ν. Παπανικολάου

Γεν.Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος

Ειδ. Γραμματέας: Γ. Σακελλαρόπουλος

Ταμίας: Ν. Λινάρδος

Σύμβουλοι: Ι. Χαλκιαδάκης

Ε. Χρυσικόπουλος

 

9/2/1984 - 17/7/1984

Πρόεδρος: Δ. Κασκαρέλης †

Αντιπρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †

Γεν. Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος

Ειδ. Γραμματέας: Α. Αντσακλής

Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος

Σύμβουλοι: Δ.Λώλης

Γ. Σταματίου

Μετά από παραίτηση του Καθηγητού Δ. Κασκαρέλη από τη θέση του Προέδρου έγινε νέα συγκρότηση του Δ.Σ.

 

1984 – 1987

Πρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †

Αντιπρόεδρος: Δ. Λώλης

Γεν.Γραμματέας: Κ. Κολιόπουλος

Ειδ. Γραμματέας: Α. Αντσακλής

Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος

Σύμβουλοι: Δ. Κασκαρέλης †

Γ. Σταματίου

 

1987 – 1990

Πρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †

Αντιπρόεδρος: Σ. Μανταλενάκης

Γεν. Γραμματέας: Σ. Μιχαλάς †

Ειδ. Γραμματέας: Σ. Καραντζής

Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος

Σύμβουλοι: Δ. Λώλης

Ε. Μεγαπάνος

 

1990 - 1993

Πρόεδρος: Δ. Αραβαντινός †

Αντιπρόεδρος: Σ. Μανταλενάκης

Γεν.Γραμματέας: Σ. Μιχαλάς †

Ειδ. Γραμματέας: Γ. Κρεατσάς

Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος

Σύμβουλοι: Δ. Λώλης

Χ. Σέγκος

 

1993 - 1996

Πρόεδρος: Σ. Μιχαλάς †

Αντιπρόεδρος: Ι. Μπόντης

Γεν.Γραμματέας: Σ. Καραντζής

Ειδ. Γραμματέας: Ε. Κουμαντάκης

Ταμίας: Γ.Σακελλαρόπουλος

Μέλη: Γ. Κρεατσάς

Χ. Σέγκος

 

1/3/1996 –31/12/1997

Πρόεδρος: Σ. Μιχαλάς †

Αντιπρόεδρος: Σ. Καραντζής

Γεν.Γραμματέας: Α. Αντσακλής

Ειδ. Γραμματέας: Γ. Κρεατσάς

Ταμίας: Γ. Σακελλαρόπουλος

Μέλη: Ε. Κουμαντάκης

Χ. Σέγκος

 

1998 - 2000

Πρόεδρος: Σ. Μανταλενάκης

Αντιπρόεδρος: Σ. Μιχαλάς †

Γεν.Γραμματέας: Ι. Μπόντης

Ειδ. Γραμματέας: Α. Αντσακλής

Ταμίας: Χ. Σέγκος

Μέλη:Ε. Κουμαντάκης

Ι. Μεσσήνης

Σ. Καραντζής

Β. Σωτηρακόπουλος

 

2001 – 2003

Πρόεδρος: Γ. Κρεατσάς

Αντιπρόεδρος: Ι. Μεσσήνης

Γεν. Γραμματέας: Β. Σωτηρακόπουλος

Ειδικ. Γραμματέας: Χ. Σέγκος

Ταμίας: Σ. Καραντζής

Μέλη: Α. Αντσακλής

Ε. Κουμαντάκης

Ι. Μπόντης

Β. Τζιγγούνης

 

2003 – 2006

Πρόεδρος: Γ. Κρεατσάς

Αντιπρόεδρος: Β. Σωτηρακόπουλος

Γεν. Γραμματέας: :Α. Αντσακλής

Ειδικ. Γραμματέας: Χ. Σέγκος

Ταμίας: Β.Αναστασίου

Μέλη: Α. Αντσακλής

Ε. Κουμαντάκης

Ι. Μπόντης

Ι. Μεσσήνης

 

2006 – 2009

Πρόεδρος: Ι. Μεσσήνης

Αντιπρόεδρος Ε. Κουμαντάκης

Γεν. Γραμματέας: Ι.Τζαφέττας

Ειδικ. Γραμματέας: Γ.Μαρούλης

Ταμίας: Β.Αναστασίου

Μέλη: Α. Αντσακλής

Γ.Κουρούνης

Β. Σωτηρακόπουλος

Β.Ταρλατζής

 

1/1/2010 – 19/9/2012

Πρόεδρος: Α. Αντσακλής

Αντιπρόεδρος: Θ. Στέφος

Γεν. Γραμματέας: Ν. Λινάρδος

Ειδικ. Γραμματέας: Γ. Δεκαβάλας

Ταμίας: Β. Αναστασίου

Μέλη: Ν. Βραχνής

Δ. Λουτράδης

Ι. Μεσσήνης

Β.Ταρλατζής

 

5/10/2012 - 19/01/2013

Πρόεδρος: Β. Ταρλατζής

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μεσσήνης

Γεν. Γραμματέας: Αριστοτέλης Λουφόπουλος

Ειδικ. Γραμματέας: Δημήτριος Κασσάνος

Ταμίας: Νικόλαος Βραχνής

Μέλη: Γρηγόριος Γκριμπίζης

Αντώνιος Μακρυγιαννάκης

Θεόδωρος Στέφος

Γεώργιος Φαρμακίδης

 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Καθηγητής Δ.Κασκαρέλης  †

Καθηγητής Δ. Αραβαντινός  †

Καθηγητής Σ. Μανταλενάκης