Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία

 

Μαιευτήρες Γυναικολόγοι Ελλάδος     2428

Άνδρες Μαιευτήρες Γυναικολόγοι      2023

Γυναίκες Μαιευτήρες Γυναικολόγοι     405

Πανεπιστημιακοί Μαιευτήρες Γυναικολόγοι     101

Μαιευτήρες Γυναικολόγοι του ΕΣΥ     470

Ελεύθεροι Επαγγελματίες     1857

Ειδικευόμενοι στη Μαιευτική-Γυναικολογία     349