Αίτηση για Μέλη

Αίτηση για Μέλη

 

Δικαίωμα εγγραφής ως μέλος στην Εταιρεία έχουν όλοι οι Έλληνες Μαιευτήρες Γυναικολόγοι.

Οι αιτήσεις εγγραφής στην Εταιρεία προμηθεύονται από την Γραμματεία της Εταιρείας. Η εγγραφή των νέων μελών της Εταιρείας εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.

Η καθυστέρηση της συνδρομής δύο και πλέον ετών συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους συντελούμενη δια αποφάσεως του Δ.Σ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσουν τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη είναι:

Ι) Πτυχίο Ιατρικής

ΙΙ) Τίτλος Ειδικότητας

 

Δείτε εδώ τα Μέλη της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΩΝ Ε.Μ.Γ.Ε.