Υποτροφίες-Βραβεία-Έπαινοι

Υποτροφίες - Βραβεία - Έπαινοι

 

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία στηρίζει και επιβραβεύει την πρότυπη έρευνα στον τομέα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ (16/11/2007) δίνονται τα κάτωθι βραβεία:

· Το βραβείο «Κ. Αλεξανδρόπουλου» (3000 ευρώ) χορηγείται από την Εταιρεία για την καλύτερη ερευνητική εργασία στην Ετήσια Ειδική Σύνοδο

Τα ονόματα των βραβευθέντων με το βραβείο «Κ.Αλεξανδροπούλου» έχουν χρονολογικά ως ακολούθως:
 
1982 Ι. Μεσσήνης
1986

Δ. Λουτράδης & συν.

Θ. Στέφος & συν.

Ε. Δεληγεώρογλου

1987

Ν. Πράπας & συν.

Μ. Ματκάρης & συν.

Κ. Χριστοδούλου & συν.

1990

Α. Μακρυγιαννάκης & συν.

Χ. Παπαστεριάδη & συν.

Σ. Σηφάκης & συν.

1991

Τ. Τιμοθεάδης

Ν. Γουμαλάτσος & συν

1992

Δ. Πανίδης & συν.

Θ. Αρκουλής & συν.

1993

Δ. Πανίδης & συν.

Σ. Δενδρινός & συν.

1996 Σ. Σηφάκης & συν.
1997 Μ. Μανωλαράκη & συν.
2000 Ε. Πατσουλά & συν.
 
· Σε κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας, ανά τριετία, δίδονται στις καλύτερες ερευνητικές εργασίες που θα ανακοινωθούν Βραβείο 5000 ευρώ και Έπαινος 2000 ευρώ.
 
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας