Εκδηλώσεις

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η Εταιρεία διοργανώνει Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια ανά τριετία.
Πανελλήνια Συνέδρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας

 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
Η Εταιρεία διοργανώνει επίσης κάθε χρόνο την Ετήσια Ειδική Σύνοδο με στόχο τη σωστή και επαρκή ενημέρωση όλων των συναδέλφων ειδικά της επαρχίας για τις τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητας και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων.
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι εξής Ετήσιες Ειδικές Σύνοδοι:

 

1968 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα
1977 2οΠανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα
1982 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα
1988 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
1991 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ιωάννινα
1994 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα
1997 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης
2000 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
2003 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη
2006 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Πάτρα
2009 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα (δείτε εδώ)
2012 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (δείτε εδώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 ΑΘΗΝΑ
1981 ΑΘΗΝΑ
1983 ΑΘΗΝΑ
1986 ΑΘΗΝΑ
1987 ΑΘΗΝΑ
1989 ΛΑΡΙΣΑ
1990 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1991 ΑΘΗΝΑ
1992 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΡΗΤΗ
1993 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1995 ΠΑΤΡΑ
1996 ΚΕΡΚΥΡΑ
1998 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
1999 ΦΛΩΡΙΝΑ
2001 ΚΑΒΑΛΑ
2002 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (δείτε εδώ)
2004 ΑΘΗΝΑ (δείτε εδώ)
2005 ΛΑΡΙΣΑ
2007 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (δείτε εδώ)
2008 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (δείτε εδώ)
2010 ΑΘΗΝΑ (δείτε εδώ)
2011 ΠΥΛΟΣ (δείτε εδώ)
2013 ΛΙΤΟΧΩΡΟ (δείτε εδώ)