6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (5-7/4/2019)

Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & την Β´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον»

Υπό την αιγίδα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

5 – 7 Απριλίου 2019 | Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

www.efiviki2019.mdcongress.gr

1o Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία (14-16/9/2018)

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης σε συνεργασία με την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. & Α´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ & Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ELPEN

14 – 16 Σεπτεμβρίου 2018

14/9: Θεωρητικό Σεμινάριο | Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

15 & 16/9: Πρακτικό Σεμινάριο | Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ELPEN (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)

www.mdcongress.gr

Συγκρότηση και Ορισμός μελών στις Επιτροπές που γνωμοδοτούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα …

Συγκρότηση και Ορισμός μελών στις Επιτροπές που γνωμοδοτούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων καθώς και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων – εξωσωματικής.

Αρχαιρεσίες – Υποψηφιότητες 2018

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 12 (9 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΜΕΛΩΝ

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

 

Αθανασιάδης Απόστολος

Αντωνάκης Γεώργιος

Αργυράκης Κωνσταντίνος

Βλάχος Νικόλαος

Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

Δουλγεράκης Εμμανουήλ

Δρακάκης Πέτρος

Καλλιπολίτης Γεώργιος

Λουτράδης Δημήτριος

Μορτάκης Αλέξανδρος

Πετρόπουλος Παρασκευάς

Ροδολάκης Αλέξανδρος

Σαρρής Σπυρίδων

 


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 (3 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΜΕΛΩΝ

ΝΕΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

 

Γαλάζιος Γεώργιος

Γκριμπίζης Γρηγόριος

Ευκαρπίδης Σάββας

Θωμάκος Νικόλαος

Λινάρδος Νικόλαος

Ταρλατζής Βασίλειος