Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 12 Απριλίου 2018                                                        

Τα μέλη της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26 Μαΐου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), οδός Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη 1 στην Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός – Πεπραγμένα.
  2. Ταμειακός απολογισμός από 1/1/2017 μέχρι 31/03/2018.
  3. Εκλογή νέων μελών.
  4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Εκλογή μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  7. Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου για το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.

Οι επιθυμούντες και έχοντες τα νόμιμα δικαιώματα, τα απορρέοντα από το Καταστατικό της Εταιρείας, να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καλούνται να δηλώσουν τούτο εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέχρι την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 με δήλωση που θα καταθέσουν στη Γραμματεία της Εταιρείας (οδός Αλκαίου αριθμ. 10, Αθήνα 11528) ή θα αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία (FAX) στο τηλέφωνο 210 7774609 ή ηλεκτρονικά στο  email helobgyn@otenet.gr.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 02 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

 

Ο Γεν. Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

Δρ. Π.Πετρόπουλος                                   Καθηγητής Δ.Λουτράδης


ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (PDF)

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (PDF)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (PDF)