Εκπαιδευτικό Μάθημα του Τμήματος Ιατρικής Εμβρύου του ΙΑΣΩ

Εκπαιδευτικό Μάθημα του Τμήματος Ιατρικής Εμβρύου του ΙΑΣΩ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/11 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ

Εκπαιδευτικό Μάθημα