«Εξελίξεις στην Μαιευτική-Γυναικολογία»
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
12-14 Οκτωβρίου 2018, Πάτρα
Οργάνωση: Συνέδρα 2610432200

Εξελίξεις στην Μαιευτική-Γυναικολογία (12-14/10/2018)