«Επιπλοκές στην Παιδοχειρουργική»

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ

19 Μαΐου 2018

 

Διοργάνωση:

Παιδοχειρουργικό Τμήμα, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Επιπλοκές στην Παιδοχειρουργική (19/5/2018)