Ημερομηνίες διεξαγωγής:                           14-16 Σεπτεμβρίου 2018

Τόπος διεξαγωγής:                                       Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Οργάνωση:                                                     Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας

Σε συνεργασία με:                                        Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Π.Π.Γ.Ν.Ι

Νεότερα Δεδομένα στην Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (14-16/9/2018)