Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης σε συνεργασία με την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. & Α´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ & Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ELPEN

14 – 16 Σεπτεμβρίου 2018

14/9: Θεωρητικό Σεμινάριο | Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

15 & 16/9: Πρακτικό Σεμινάριο | Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ELPEN (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)

www.mdcongress.gr

1o Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία (14-16/9/2018)