Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)

2 – 4 Νοεμβρίου 2018 | Αμφιθέατρο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)

www.3sige.mdcongress.gr

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ) (2-4/11/2018)