Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής Υπερήχων στην Ιατρική & Βιολογία

18 & 19 Ιανουαρίου 2019 | Crowne Plaza, Αθήνα

www.euroson2019.mdcongress.gr

EUROSON SCHOOL 2019 (18-19/1/2019)