Ημερίδα  με τίτλο  «Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες», θα διεξαχθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ και διοργανώνεται από το Τμήμα Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ.

Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες
Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018
Διοργάνωση: Τμήμα Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr

Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες (29/9/2018