Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας θα πραγματοποιηθεί φέτος από 29 Νοεμβρίου – 01Δεκεμβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα του Ολυμπιακού Μουσείου.

Ο φετινός τίτλος του Σεμιναρίου είναι “Ανοσολογικοί περίπατοι…”, εμπνευσμένος από την πόλη που θα το φιλοξενήσει.

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας (29/11-1/12/2018