Α´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

13 & 14 Απριλίου 2019, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Δίδυμος Κύηση. Από το Α έως το Ω (12-13/4/2019)