Πολυθεματική ημερίδα Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 | Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

www.mdcongress.gr

Πολυθεματική ημερίδα Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (15/3/2019)