Ημερίδα Καρδιοτοκογραφίας

Ελληνική Εταιρεία Εμβρρυομητρικής Ιατρικής

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 | Galaxy Hotel Καβάλα

www.mdcongress.gr

Ημερίδα Καρδιοτοκογραφίας (16/3/2019)