1. Αμνιοπαρακέντηση
2. Διαγνωστική απόξεση - Υστεροσκόπηση
3. Διακοπή Εγκυμοσύνης
4. Καισαρική τομή για προδρομικό πλακούντα
5. Καισαρική τομή
6. Κοιλιακή Ινομυωματεκτομή
7. Κοιλιακή Υστερεκτομή
8. Κολπική Υστερεκτομή με ή χωρίς πρόσθια ή και οπίσθια κολπορραφία
9. Κωνοειδής εκτομή
10. Τοποθέτηση ταινίας για ακράτεια ούρων