ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ HJOG ΣΤΟ SCOPUS

Αγαπητά μέλη της ΕΜΓΕ,

Είμαστε στη ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από αξιολόγηση από τον οργανισμό Scopus οι μελέτες που έχουν δημοσιευθεί και αυτές που θα δημοσιεύονται στο Αγγλόφωνο περιοδικό της Εταιρείας μας HJOG: AN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL, θα αναφέρονται (indexing,citations) στο Scopus.

Το Scopus προσφέρει δωρεάν λειτουργίες σε μη εγγεγραμμένους χρήστες και είναι διαθέσιμο μέσω του Scopus Preview. Οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προεπισκόπηση του Scopus για να βοηθήσουν στην έρευνά τους, όπως αναζήτηση συγγραφέων και να μάθουν σχετικά με τις αναφορές και το citation index (metrics) των συγγραφέων.

Το Scopus είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων περιλήψεων και αναφορών peer-reviewed επιστημονικών περιοδικών , βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων. Παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του παγκόσμιου ερευνητικού γίγνεσθαι στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ιατρικής, των κοινωνικών επιστημών και των τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΕΜΓΕ

Καθηγητής Α.Ροδολάκης

Ο Εκδότης του HJOG

Καθηγητής Δ.Λουτράδης

Scopus is Elsevier’s abstract and citation database launched in 2004. Scopus covers nearly 36,377 titles (22,794 active titles and 13,583 inactive titles) from approximately 11,678 publishers, of which 34,346 are peerreviewed journals in top-level subject fields: life sciences, social sciences, physical sciences and health sciences. It covers three types of sources: book series, journals, and trade journals. All journals covered in the Scopus database are reviewed for sufficiently high quality each year according to four types of numerical quality measure for each title; those are h-Index, CiteScore, SJR (SCImago Journal Rank) and SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Searches in Scopus also incorporate searches of patent databases.

Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες,

θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχώρησε στη σύσταση του Γραφείου Σεξουαλικής Υγείας και του Τμήματος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων της Διεύθυνσης Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV /AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων & Ηπατιτίδων (Ν. 4633/2019 (Α 161), υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΟΔΥ 975/ 17.01.2020 Απόφαση ΔΣ ΕΟΔΥ), με σκοπό την πρόληψη της διασποράς των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.).

Συγκεκριμένα:
Α. Το Γραφείο Σεξουαλικής Υγείας (Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, Ομόνοια-2108813615) παρέχει στο κοινό δωρεάν, ανώνυμο, εμπιστευτικό και χωρίς ραντεβού τεστ ταχείας ανίχνευσης για HIV, Σύφιλη, Χλαμύδια, Ηπατίτιδα Β και C (rapid test). Τα τεστ αυτά πλαισιώνονται από συμβουλευτική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά τη διενέργειά τους.

Β. Το Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων έχει σκοπό την επιδημιολογική επιτήρηση των ΣΜΝ καθώς και την αποστολή επιδημιολογικών δεδομένων των ΣΜΝ προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Το 2009 αναπτύχθηκε το νέο σύστημα επιτήρησης για όλα τα υποχρεωτικώς δηλούμενα ΣΜΝ, το οποίο συλλέγει, με ατομικά δελτία δήλωσης και συγκεντρωτικά ετήσια δελτία εργαστηριακής δήλωσης, τα δεδομένα για τη γονόρροια, τη σύφιλη και τις χλαμυδιακές λοιμώξεις.

Η δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας, συγγενούς σύφιλης και αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος είναι υποχρεωτική από το 1950 (Β.Δ. 3/9.11.1950). Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις δηλώνονται υποχρεωτικά από το 2011 (Αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ 15269/8-2-2011) στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις ανάγκες επιτήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υποχρεωτικότητα της δήλωσης αφορά τόσο τον Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Με αφορμή την σοβαρή υποδήλωση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, των οποίων η ειδικότητα άπτεται των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, σχετικά με την υποχρεωτικότητα της δήλωσής τους και την αποστολή των στοιχείων στο Τμήμα Σ.Μ.Ν. του ΕΟΔΥ Αναλυτικότερα:

Α. Τα Εργαστήρια υποχρεούνται να δηλώνουν στο τέλος κάθε έτους τα εργαστηριακά δεδομένα όλης της χρονιάς που αφορούν στη Γονόρροια, Σύφιλη και στις Χλαμυδιακές Λοιμώξεις, μέσω της συμπλήρωσης του Δελτίου Ανασκόπησης Συστημάτων Εργαστηριακής Διάγνωσης και να το αποστέλλουν στο Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. (Βλέπε παρακάτω τα στοιχεία αποστολής)

Β. Οι ιατροί υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε περίπτωση διάγνωσης των εν λόγω νοσημάτων, μέσω της συμπλήρωσης των Ατομικών Δελτίων Δήλωσης και να τα αποστέλλουν εντός μιας εβδομάδας από την διάγνωσή τους στο Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. (Βλέπε παρακάτω τα στοιχεία αποστολής) Σας επισυνάπτουμε τα Δελτία Ανασκόπησης Συστημάτων Εργαστηριακής

Διάγνωσης και τα Ατομικά Δελτία Δήλωσης ανά νόσημα για το έτος 2021, σε μορφή pdf, προς διευκόλυνσή σας, τα οποία είναι αναρτημένα και στο site του Ε.Ο.Δ.Υ. (www.eody.gov.gr) ανά νόσημα, επίσης.

Τα στοιχεία αποστολής είναι τα κάτωθι:

  • E-mail (sti-sexualhealth@eody.gov.gr)
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, Ομόνοια 105 52 Αθήνα

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν είναι δυνατή η επιτήρηση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και, συνεπώς, η εκπλήρωση της υποχρέωσης της χώρας απέναντι στον Ευρωπαϊκό φορέα (ECDC).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ
Θεοκλής Ζαούτης

  
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΜΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΦΙΛΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΧΛΑΜΥΔΙΑ

Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας (26-28/5/2022)

Η Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και η Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας & Διαταραχών Πυελικού Εδάφους  σε συνεργασία με  την  Α΄ & Β’  Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., διοργανώνουν το νέο διευρυμένο  «Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας», που στις 26-28 Μαΐου 2022, στην Αθήνα στο Crowne Plaza hotel

Ο σχεδιασμός του προγράμματος του «Πανελλήνιου Συνεδρίου Ουρογυναικολογίας», έγινε στοχεύοντας στο να προσφέρει ανακεφαλαίωση των υπαρχόντων γνώσεων για την δημιουργία μιας βάσης γνώσεων αλλά και ερεθισμάτων για τους νέους συναδέλφους αλλά και μία τεκμηριωμένη ενημέρωση για της τελευταίες εξελίξεις στην ουρογυναικολογία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλινικά φροντιστήρια, διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και state of the art διαλέξεις, προσφέροντας ενημέρωση, εμπειρία αλλά και ερεθίσματα για την περαιτέρω προαγωγή της έρευνας στη χώρα μας.

 

Πληροφορίες Εγγραφές: https://mdcongress.gr/event/panellinio-synedrio-oyrogynaikologias-2022/

12ο Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (28-29/5/2022)

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 12ου Παγκρήτιου συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαΐου στα Χανιά.

Το 12ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας διοργανώνεται από τη ΜαιευτικήΓυναικολογική εταιρεία Κρήτης σε συνεργασία με τη Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου στις 28 και 29 Μαΐου του 2022, στα Χανιά της Κρήτης. Σκοπός του επιστημονικού αυτού συνεδρίου είναι η ενημέρωση των Μαιευτήρων Γυναικολόγων, των Ιατρών άλλων ειδικοτήτων, των Μαιών και των Φοιτητών για τις εξελίξεις στην πρόληψη- διάγνωση- αντιμετώπιση των μαιευτικών και γυναικολογικών παθήσεων που συναντάμε στην καθ’ ήμερα κλινική πράξη. Η πλούσια θεματολογία του συνεδρίου καλύπτεται από διακεκριμένους ομιλητές με γνώση και εμπειρία στα σχετικά αντικείμενα που προέρχονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία της Κρήτης και τον ιδιωτικό χώρο.

Η Μαιευτική- Γυναικολογική Εταιρεία Κρήτης ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο και συμπληρώνει φέτος τα 30 χρόνια λειτουργίας. Έχει οργανώσει διάφορα σεμινάρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις Μαιευτικές- Γυναικολογικές Κλινικές των Νοσοκομείων της Κρήτης. Εκ μέρους του Δ.Σ. της εταιρείας και της οργανωτικής επιτροπής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους διακεκριμένους προέδρους και ομιλητές του συνεδρίου. Η παρουσία σας θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (3-5/6/2022)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ευχαρίστησησας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ), το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα, στις 3- 5 Ιουνίου 2022 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Με την ευκαιρία των 45 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΠΙ θα τιμήσουμε εξέχοντα μέλη της Ελληνικής και Διεθνούς Περιγεννητικής Κοινότητας, που οι παλαιότεροι συνάδελφοι θα ξανασυναντήσουν και οι νεότεροιθα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν.

Στο Συνέδριο μαζί με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Περιγεννητική Ιατρική, μέθοδοι πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας παθολογικών καταστάσεων της μητέρας, του εμβρύου και του νεογνού, θα παρουσιαστούν και θέματα σχετικά με την πανδημία COVID-19,που χαρακτηρίζει τα 2 τελευταία χρόνια που μεσολάβησαν από το προηγούμενο συνέδριο μας. Η ΕΕΠΙ είχε ισχυρή παρουσία με ημερίδες και κατευθυντήριες οδηγίες, συνεχώς επικαιροποιούμενες, και στο συνέδριο, σε συνέχεια της δραστηριότητας μας, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

Διεθνούς εμβέλειας προσκεκλημένοι επιστήμονες, πρωτοπόροι στην ειδικότητα τους και δεκάδες καταξιωμένοι εισηγητές, θα μας παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους και θα υπάρχει χρόνος για συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την προστασία της υγείας της εγκύου, του αναπτυσσόμενου εμβρύου και του νεογέννητου.

Το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από προσυνεδριακά βιωματικά κλινικά φροντιστήρια, με υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντεςεπιστήμονες-ερευνητές, παλαιοτέρους και νεότερους,  να παρουσιάσουν τις επιστημονικές τους μελέτες -κλινικές και ερευνητικές- σε προφορική ή ηλεκτρονικά αναρτημένη παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια τόσο του επιστημονικού προγράμματος, όσο και των κοινωνικών εκδηλώσεων, θα δοθεί η ευκαιρία διεύρυνσης των επαγγελματικών – επιστημονικών συνεργασιών και δικτύωσης με συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής σας προσκαλώ στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος της ΕΕΠΙ

Αντωνία Χαρίτου

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος (8-11/9/2022)

Φορέας οργάνωσης: Ένωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 – 11 Σεπτεμβρίου 2022

Τόπος: Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Πρόεδρος Συνεδρίου: Dr. Λουκάς Κλέντζερης

Web site: www.mdcongress.gr

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εβηφικής Γυναικολογίας (23-25/9/2022)

Η Ελληνική Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας, διοργανώνει σε συνεργασία με  την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 , στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό  κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πληροφορίες – εγγραφές : https://mdcongress.gr/event/7-paidikis-2022/

Μαιευτική Αιμορραγία Διεισδυτικός Πλακούντας: Διαχείριση και  Αντιμετώπιση Βήμα-Βήμα (1-2/10/2022)

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μήτρας-Πλακούντα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας  προσκαλεί στην Επιστημονική Εκδήλωση: “Μαιευτική Αιμορραγία Διεισδυτικός Πλακούντας: Διαχείριση και  Αντιμετώπιση Βήμα-Βήμα“, που θα πραγματοποιηθεί 1 και 2 Οκτωβρίου 2022, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του “ΙΑΣΩ”.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μας περιλαμβάνει ομιλίες και διαδραστική παρακολούθηση χειρουργείων Διεισδυτικού Πλακούντα (Placenta Percreta) την πρώτη ημέρα, ενώ την δεύτερη ημέρα Hands On, όπου δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε τεχνικές αναγνώρισης αλλά και ελέγχου της Αιμορραγίας με την εκπαίδευση στις Αιμοστατικές Ραφές B-lunch και στην εφαρμογή του Bacri Balloon.

Πληροφορίες Εγγραφές : https://mdcongress.gr/event/maieutiki-aimoragia2022/