ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 3.08.2020

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) ξεκίνησε τις εργασίες ανάθεσης της οργάνωσης του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας και του 26ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου του European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) τα οποία θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα τη χρονική περίοδο από 02 έως 05 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας στείλετε μέχρι 15. 09. 2020, στα γραφεία της Εταιρείας μας (Αλκαίου 10, 11528 Αθήνα) την προσφορά σας (σε κλειστό φάκελο), προσαρμοσμένη στις κάτωθι υποχρεώσεις, προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια των προσφορών.

Α. Άψογη προετοιμασία, οργάνωση και πραγματοποίηση των Συνεδρίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι αναφερόμενες στις αρχικές προτάσεις σας οργανωτικές λεπτομέρειες (γραμματειακή υποστήριξη, ακριβής περιγραφή υπηρεσιών, συνεδριακοί χώροι – αίθουσες, συμπεριλαμβανομένης και μίας αίθουσας κ.ά. αναγκαίων χώρων για τη διενέργεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των μελών και των αρχαιρεσιών της ΕΜΓΕ, εκθεσιακοί χώροι, ακουστικά μέσα, προβολές, ταυτόχρονη μετάφραση, εκτυπώσεις, διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, κοινωνικές εκδηλώσεις, προβολή συνεδρίου, posters, κλπ), καθώς και η διενέργεια όλων των διαδικαστικών πράξεων για την εν γένει σύννομη διεξαγωγή αμφοτέρων των συνεδρίων, τη λήψη των εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται από τους αρμόδιους φορείς κ.ά. θεωρούνται δεδομένες. Σημειωτέον ότι η ΕΜΓΕ έχει ήδη δεσμεύσει τις αίθουσες στο ανωτέρω ξενοδοχείο και έχει δώσει προκαταβολή ποσού 10000 ευρώ.

Β. Ειδικότερα στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη να συμπεριλαμβάνονται οι εξής επιμέρους παροχές:
1. Για τους ξένους ομιλητές της ΕΜΓΕ (αναμένονται 2 από Αμερική) και της EBCOG (αναμένονται 70 ομιλητές από Ευρώπη, εκ των οποίων 8 θα είναι ομιλητές και της ΕΜΓΕ):
α. Δωρεάν εγγραφές με όλο το υλικό του Συνεδρίου (τσάντα, βιβλίο περιλήψεων, μπλοκ σημειώσεων, στυλό, κουπόνια buffet διαλειμμάτων, τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου κλπ).
β. Δωρεάν Gala dinner (για ομιλητές και συνοδούς).
γ. Δωρεάν διαμονή σε δίκλινο ή μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου Α΄ κατηγορίας στην Αθήνα.
δ. Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια (Οικονομικής θέσης) από την χώρα προέλευσης προς το αεροδρόμιο Αθηνών μετ’ επιστροφής, υποδοχή στο αεροδρόμιο από υπάλληλο του γραφείου σας, προώθηση στο χώρο του Συνεδρίου με μεταφορικό μέσο, κατά την άφιξή τους και αντίστροφα για την αναχώρηση τους.
ε. Μία οργανωμένη ξενάγηση σε τουριστικά αξιοθέατα (εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες).

2. Για τους προσκεκλημένους Έλληνες Ομιλητές (αναμένονται 20) – τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Μ.Γ.Ε. (9) και 2 υπαλλήλους – συνεργάτες αυτής.
α) Δωρεάν εγγραφές ( με όλο το υλικό Συνεδρίου ως άνω) β) Δωρεάν Gala dinner (και συνοδοί).
γ) Δωρεάν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο Α΄ κατηγορίας ξενοδοχείου

3. Για τους Προέδρους – Συμπροέδρους συνεδριάσεων α) Δωρεάν εγγραφή (με όλο το υλικό Συνεδρίου).

4. Για τους φοιτητές/σπουδαστές α) Δωρεάν εγγραφή
β) Δωρεάν το βιβλίο περιλήψεων και
γ) Δωρεάν το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Γ. Λάβετε υπ’ όψει σας ότι στα προηγούμενα Συνέδρια της ΕΜΓΕ α) στο Βόλο (2015), ενεγράφησαν 1.200 σύνεδροι και 27 χορηγοί Φαρμακευτικές Εταιρείες και β) στην Αθήνα (2018) ενεγράφησαν 900 ειδικευμένοι, 150 ειδικευόμενοι ιατροί, 100 μαίες και 42 χορηγοί Φαρμακευτικές Εταιρείες. Επίσης, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EBCOG στο Παρίσι (2017) ενεγράφησαν 1000 ειδικευμένοι και 200 ειδικευόμενοι ιατροί.

Απαιτούνται να έχουν ετοιμασθεί προς διάθεση στους συνέδρους κατ’ ελάχιστον: 2500 κονκάρδες ( με θήκες + κορδέλες)
2500 πιστοποιητικά παρακολούθησης
2500 Τσάντες υλικού
2500 τελικά προγράμματα
2500 βιβλία περιλήψεων
2000 αφίσες διαφημιστικές 10 μεγάλα έγχρωμα ΠΑΝΟ.

Δ. Κατά την προσφορά σας δέον όπως προτείνετε ελάχιστο εγγυημένο ποσό «καθαρού» κέρδους (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεων εξόδων και δαπανών που θα απαιτηθούν για την γένει διενέργεια των συνεδρίων, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας δικαιωμάτων για γραμματειακή, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη και όλων γενικά των κονδυλίων που θα απαιτηθούν) για την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, προσαυξημένο τουλάχιστο κατά την εξής κλιμάκωση:

Κατά 850 ευρώ ανά 10 ειδικευμένους ιατρούς συνέδρους Κατά 450 ευρώ ανά 10 ειδικευόμενους ιατρούς συνέδρους Κατά 450 ευρώ ανά 10 μαίες συνέδρους
Κατά 2500 ευρώ ανά χορηγό εταιρεία
εφ’ όσον ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων συνέδρων υπερβεί τους 2000 και των χορηγών εταιρειών τις 60.

Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ:

1. Με την υπογραφή της σύμβασης των συνεδρίων, θα καταβληθεί το 25% του εγγυημένου κέρδους συν ΦΠΑ.
2. Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 25% του εγγυημένου κέρδους συν ΦΠΑ.
3. Ένα μήνα πριν την έναρξη των συνεδρίων θα καταβληθεί προς την ΕΜΓΕ το 25% του εγγυημένου κέρδους συν ΦΠΑ και
4. Ένα μήνα μετά τη λήξη των Συνεδρίων θα καταβληθεί προς την ΕΜΓΕ το 25% του εγγυημένου κέρδους συν ΦΠΑ.
5. Ένα μήνα μετά τη λήξη των Συνεδρίων θα καταβληθεί προς την ΕΜΓΕ το προσαυξημένο ποσό του ελάχιστου εγγυημένου καθαρού κέρδους (του Κεφαλαίου Δ της παρούσας) συν ΦΠΑ.

ΣΤ. Η Σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί εντός τριών εβδομάδων από την τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ζ. Τέλος κατά πάγια τακτική της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, η εταιρεία που αναλαμβάνει το Πανελλήνιο Συνέδριο, αναλαμβάνει και την υποχρέωση να οργανώσει δωρεάν δύο Ετήσιες Ειδικές Συνόδους, τις χρονιές που ακολουθούν το Συνέδριο και να καλύψει εξ ολοκλήρου όλες τις δαπάνες υποστήριξης, οργάνωσης και διεξαγωγής τους. Σε περίπτωση που τα έξοδα των Ειδικών Συνόδων είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα η ΕΜΓΕ δεν υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία που θα αναλάβει το Συνέδριο τη διαφορά, με το ισόποσο της οποίας θα επιβαρυνθεί η τελευταία. Σε περίπτωση που τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα η εταιρεία που αναλαμβάνει το Πανελλήνιο Συνέδριο οφείλει να αποδώσει στην ΕΜΓΕ τα κέρδη που τυχόν θα προκύψουν. Επίσης η εταιρεία που αναλαμβάνει το Πανελλήνιο Συνέδριο οφείλει να δώσει στην ΕΜΓΕ τα πλήρη στοιχεία των εγγεγραμμένων ιατρών. Οι όροι της σύμβασης διεξαγωγής του Πανελληνίου θα ισχύουν και για τις Ειδικές Συνόδους.

Η. Η προαιρετική παράδοση στην ΕΜΓΕ κατά τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης του Συνεδρίου, εγγυητικής επιστολής τραπέζης με ρήτρα σε πρώτη ζήτηση ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρείας, εξασφάλισης του καταβλητέου ένα μήνα μετά τη λήξη του συνεδρίου ποσοστού 25% του εγγυημένου κέρδους, θα αποτελέσει σοβαρό πλεονέκτημα της προσφοράς σας.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της ΕΜΓΕ.

Με εκτίμηση,

Ο Γεν Γραμματέας
Δρ. Π.Πετρόπουλος

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Δ.Λουτράδης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΟΥ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 (+)

1. Ο φυσιολογικός τοκετός καθώς και η καισαρική τομή θα πρέπει να γίνει σε χώρο χειρουργείου που είναι απομονωμένος, έχει ροή αέρα από μέσα προς τα έξω (θετική πίεση) και διαθέτει ξεχωριστή είσοδο.
2. Το ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα επιτόκου οδηγείται κατευθείαν στην αίθουσα του σηπτικού χειρουργείου και παραμένει εκεί μέχρι τον τοκετό.
3. Σε περίπτωση που ενδείκνυται η περάτωση του τοκετού με καισαρική τομή, η αναισθησιολογική εκτίμηση θα γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο αυτό.
4. Η επίτοκος θα πρέπει να φέρει χειρουργική μάσκα.
5. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να φοράνε ΜΑΠ (πίνακας).
6. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η νοσηλευτική και ιατρική υπηρεσία για κλήση επιπλέον προσωπικού.
7. Το ελάχιστο προσωπικό για τη διεκπεραίωση του τοκετού είναι μία μαία, δύο μαιευτήρες – γυναικολόγοι, ένας νεογνολόγος και σε περίπτωση καισαρικής τομής, ένας αναισθησιολόγος και ένας νοσηλευτής αναισθησίας.
8. Μετά το πέρας του τοκετού η λεχωίδα μεταφέρεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.


Μαιευτήριο (ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στον τοκετό , φυσιολογικό ή καισαρική, ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος)

 • Μάσκα FFP2
 • Προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου
 • Στολή τύπου Tyvek
 • Γάντια μιας χρήσεως με μακριά μανσέτα
 • Σκούφο
 • Ποδονάρια

Αθήνα, 20-3-2020

Κατεβάστε το πρωτόκολλο σε PDF

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΟΥ ΜΕ ΥΠΟΠΤΟ ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ COVID-19 (+)

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα γνωρίζουμε ότι:

 • Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν τη κάθετη μετάδοση του COVID-19
 • Περιγεννητική έκθεση του νεογνού κατά το φυσιολογικό τοκετό δεν μπορεί να αποκλειστεί και εξαρτάται από την ανίχνευση του ιού στα ούρα και τα κόπρανα
 • Το νεογνό δεν θα πρέπει να εκτίθεται στις αναπνευστικές εκκρίσεις της συμπτωματικής μητέρας.

Κατευθυντήριες οδηγίες:

 1. Το νεογνό εξετάζεται από τον νεογνολόγο μέσα στην αίθουσα και εκεί λαμβάνεται ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος και βιοχημικός έλεγχος) που επίσης περιλαμβάνει τη λήψη του πρώτου δείγματος ρινικού επιχρίσματος για ανίχνευση COVID-19. Επίσης μέσα στην αίθουσα τοκετού πλένεται από τη μαία. Ο νεογνολόγος που θα εξετάσει το νεογνό μέσα στην αίθουσα τοκετού θα φοράει ΜΑΠ σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ (Πίνακας).
 2. Το νεογνό μεταφέρεται άμεσα, με τη δική του θερμοκοιτίδα σε ειδικό χώρο στη ΜΕΝΝ, όπου σε περίπτωση επιβεβαίωσης της COVID-19 λοίμωξης της λεχωίδας, θα παραμείνει για 14 ημέρες. Η θερμοκοιτίδα απολυμαίνεται εξωτερικά στο προθάλαμο της αίθουσας τοκετού ή της ΜΕΝΝ και αφού φτάσει στην μόνωση γίνεται επιμελής καθαρισμός όλου του χώρου διέλευσης.
 3. Σε περίπτωση που το νεογνό χρειάζεται ανάνηψη ή υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να μη γίνει διασπορά των αναπνευστικών εκκρίσεων στο περιβάλλον.
 4. Έλεγχος ρινικού επιχρίσματος για COVID-19 θα διενεργείται κατά τη διάρκεια νοσηλείας και συγκεκριμένα στις ημέρες ζωής 0 και 7. Εάν το νεογνό παραμείνει στη ΜΕΝΝ 14 ημέρες θα λαμβάνεται 3ο δείγμα προ εξόδου.
 5. Στη περίπτωση που το νεογνό είναι σε άριστη γενική κατάσταση και παραμένει COVID-19 αρνητικό την 7η μέρα ζωής, κατά περίπτωση θα εξετάζεται το ενδεχόμενο εξιτηρίου εφόσον υπάρχουν φροντιστές στο σπίτι, οι οποίοι δεν είχαν επαφή με τη μητέρα τις
  προηγούμενες 14 ημέρες. Στη περίπτωση αυτή το προσωπικό της ΜΕΝΝ θα έχει καθημερινή επικοινωνία με τους φροντιστές για την παρακολούθηση του νεογνού.
 6. Κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΝΝ τα νεογνά παραμένουν σε κλειστή θερμοκοιτίδα, πλένονται και ζυγίζονται από νοσηλευτές με ΜΑΠ ανά 2 μέρες ενώ εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται κατά τη κρίση των γιατρών της ΜΕΝΝ (Πίνακας).
 7. Αν και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω μητρικού γάλακτος, αντενδείκνυται ο θηλασμός λόγω έκθεσης του νεογνού στις αναπνευστικές εκκρίσεις της μητέρας. Στη περίπτωση που η μητέρα επιθυμεί να θηλάσει προτείνουμε, για τη διατήρηση γαλουχίας, τη χρήση θηλάστρου με απόρριψη του γάλακτος και έναρξη θηλασμού μόλις βεβαιωθούμε ότι η μητέρα είναι PCR (-) (2 δείγματα) και εφόσον έχει διακοπεί ή ολοκληρωθεί η θεραπεία της μητέρας. O συνδυασμός lopinavir-ritonavir δεν αποτελεί αντένδειξη για το θηλασμό, ενώ η χορήγηση μητρικού γάλακτος πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση χορήγησης χλωροκίνης στη μητέρα μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα G6PD στο νεογνό.
 8. Εναλλακτικά, η ΕΝΛ μπορεί κατά περίπτωση να εξετάσει τη χορήγηση του μητρικού γάλακτος από νοσηλεύτρια-φροντιστή εφόσον είναι εφικτή η τήρηση αποστείρωσης του δοχείου μεταφοράς του μητρικού γάλακτος. Τονίζεται ότι δεν συστήνεται η παστερίωση του μητρικού γάλακτος.

Μαιευτήριο (ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στον τοκετό, φυσιολογικό ή καισαρική, ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος)

 • Μάσκα FFP2*
 • Προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου
 • Στολή τύπου Tyvek
 • Γάντια μιας χρήσεως με μακριά μανσέτα
 • Σκούφο
 • Ποδονάρια

 


Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και ΜΑΦ Παίδων

 • Μάσκα FFP2*
 • Προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου
 • Καθαρή αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια
 • Γάντια μιας χρήσεως με μακριά μανσέτα
 • Σκούφο

*Σε περίπτωση ανάνηψης ή ενδοτραχειακής αναρρόφησης και διασωλήνωσης το προσωπικό θα πρέπει να φέρει αυξημένα μέτρα προστασίας όπως μάσκα FFP3

Κατεβάστε το πρωτόκολλο σε PDF