Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση (8/6/2019)

Αθήνα, 10 Μάϊου 2019
Αρ. Πρωτ. 43

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 13:00
ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOMOTEL ANEMOLIA
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 08 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00, στην Αράχωβα Βοιωτίας στο Ξενοδοχείο «DOMOTEL ANEMOLIA» με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός απολογισμός – Πεπραγμένα.
  2. Ταμειακός απολογισμός 2018 – Προϋπολογισμός 2019.
  3. Εκλογή νέων μελών.
  4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Ανακοινώσεις Προέδρου ΕΜΓΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι εκ των μελών έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Ο Γεν. Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

Δρ. Π.Πετρόπουλος                                   Καθηγητής Δ.Λουτράδης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

Προκήρυξη 2ου προγράμματος υποτροφιών ΕΜΓΕ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΜΓΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018– 2019

Αθήνα, 02Μαΐου 2019

 

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία συμβάλει με πολλαπλές δράσεις στην εκπαίδευση των μελών της και προωθεί την γνώση σε κλινικά ή ερευνητικά αντικείμενα της ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ) ανακοινώνει την προκήρυξη δύο(2) υποτροφιών για νέους Έλληνες Μαιευτήρες-Γυναικολόγους. Οι υποτροφίες αφορούν τρίμηνη μετεκπαίδευση σε κλινικό ή ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο σε εκπαιδευτικό κέντρο Ευρωπαϊκής χώρας που είναι αποκλειστικής επιλογής του υποτρόφου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της ΕΜΓΕ, κάτοχοι του τίτλου της ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας και δεν πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου σε σχέση με την ημερομηνία προκήρυξης της υποτροφίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας που να ικανοποιήσει την επιτροπή υποτροφιών.

Το ύψος της υποτροφίας υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 4.500 ευρώ και αφορά εκπαίδευση τριών(3) μηνών. Το ποσό θα δίδεται σε τρεις(3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, την 1η εκάστου μήνα εκπαίδευσης. Πριν την εκταμίευση της πρώτης δόσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιστολή από τον υπεύθυνο του Ευρωπαϊκού κέντρου υποδοχής, όπου θα αναφέρεται η αποδοχή του υποτρόφου ως εκπαιδευόμενου στο κέντρο. Επίσης αντίστοιχες βεβαιώσεις παρουσίας και προόδου του υποτρόφου θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΜΓΕ από τον υπεύθυνο του κέντρου πριν την εκταμίευση της δεύτερης και της τρίτης δόσης. Με την λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης ο υπότροφος θα υποβάλλει στην ΕΜΓΕ το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση. Η εξέταση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (MCQs) θα πραγματοποιηθεί  κατά τη διάρκεια της 27ης Ειδικής Συνόδου της ΕΜΓΕ. Η πρώτη γραπτή εξέταση θα λάβει χώρα στην Αράχωβα, στο ξενοδοχείο Domotel Anemolia, το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για συμμετοχή στις εξετάσεις υποτροφιών ορίζεται η 31η Μάϊου 2019.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αποτελούν εισηγήσεις της επιτροπής υποτροφιών, που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. της ΕΜΓΕ. Οι σαράντα-πενήντα  (40-50) ερωτήσεις του γραπτού διαγωνισμού θα έχουν μόνο μια σωστή απάντηση, ενώ θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λάθος απαντήσεις. Πριν την ανακήρυξη των δύο υποτρόφων του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη μεταξύ των τριών πρωτευσάντων στο γραπτό διαγωνισμό από την επιτροπή υποτροφιών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις για τις υποτροφίες, φόρμα αίτησης εγγραφής μέλους ΕΜΓΕ, κ.α. μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2107774607 (ώρες 09.00-13.00).

Αποστολή αιτήσεων, συνοπτικών βιογραφικών υποψηφίων(μέχρι 2 σελίδες) και συνοδών εγγράφων στη διεύθυνση Αλκαίου 10, ΤΚ 11528, Αθήνα Φαξ: 2107774609 Email: helobgyn@otenet.gr

 

Αίτηση Συμμετοχής

Αρχαιρεσίες – Υποψηφιότητες 2018

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 12 (9 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΜΕΛΩΝ

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

 

Αθανασιάδης Απόστολος

Αντωνάκης Γεώργιος

Αργυράκης Κωνσταντίνος

Βλάχος Νικόλαος

Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

Δουλγεράκης Εμμανουήλ

Δρακάκης Πέτρος

Καλλιπολίτης Γεώργιος

Λουτράδης Δημήτριος

Μορτάκης Αλέξανδρος

Πετρόπουλος Παρασκευάς

Ροδολάκης Αλέξανδρος

Σαρρής Σπυρίδων

 


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 (3 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΜΕΛΩΝ

ΝΕΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

 

Γαλάζιος Γεώργιος

Γκριμπίζης Γρηγόριος

Ευκαρπίδης Σάββας

Θωμάκος Νικόλαος

Λινάρδος Νικόλαος

Ταρλατζής Βασίλειος