Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση (30, 31/10 & 01/11/2020)

Ελληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου

Σε συνεργασία:  Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας

30, 31/10 & 01/11 | Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

www.colposcopy2020.mdcngress.gr

1st EGEO Athens Course – Intrapartum CTG (6-7/11/2020)

(Η υπερηχογραφία στη διαχείριση του μαιευτικού επείγοντος)

Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής σε συνεργασία με την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

6 & 7 Νοεμβρίου 2020 | Crowne Plaza & Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα

www.mdcongress.gr