Αθήνα, 10 Μάϊου 2019
Αρ. Πρωτ. 43

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 13:00
ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOMOTEL ANEMOLIA
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 08 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00, στην Αράχωβα Βοιωτίας στο Ξενοδοχείο «DOMOTEL ANEMOLIA» με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός απολογισμός – Πεπραγμένα.
  2. Ταμειακός απολογισμός 2018 – Προϋπολογισμός 2019.
  3. Εκλογή νέων μελών.
  4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Ανακοινώσεις Προέδρου ΕΜΓΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι εκ των μελών έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Ο Γεν. Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

Δρ. Π.Πετρόπουλος                                   Καθηγητής Δ.Λουτράδης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση (8/6/2019)