Βαβίλης Δημήτριος
Βαϊτση Βιολέττα
Βακάς Παναγιώτης
Βαλακώστας Χρήστος
Βαλαντάσης Στέφανος
Βαλσαματζής Νικόλαος
Βαλσαμόπουλος Παντελής
Βαμβακάς Άγγελος
Βανακάρα Πολυξένη
Βαρανάκης Ζαχαρίας
Βαρβαρίγος Ιωάννης
Βαρβέρης Γεώργιος
Βαρελά Ελένη
Βαρελάς Φώτιος
Βαρνάβα Παναγιώτα
Βάρρας Μιχαήλ
Βασιλακάκης Σωτήριος
Βασιλειάδης Θεόδωρος
Βασιλειάδου Καλλινίκη
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Βασιλόπουλος Κων/νος
Βασιλόπουλος Παναγιώτης
Βασιλοπούλου Ελένη
Βατοπούλου-Βουγιούνια Αναστασία
Βατσαρέας Δημήτριος
Βελώνιας Σταμάτιος
Βενέτης Χρήστος
Βερβερίδου Νίκη
Βερβίτα Βασιλική
Βερβίτας Ιωάννης
Βεργέτης Αλέξιος
Βέρρας Ηλίας
Βερυκούκη Χριστίνα
Βιργιλίου Εμμανουήλ
Βιτωράτος Νικόλαος
Βλαζάκης Γεώργιος
Βλάσσης Γεώργιος
Βλαχάδης Νικόλαος
Βλαχοκώστας Πέτρος
Βλαχοπούλου Αναστασία
Βλάχος ‘Αγγελος
Βλάχος Γεώργιος
Βλάχος Δημήτριος-Ευθύμιος
Βλάχος Νικόλαος
Βλαχόπουλος Φώτιος
Βλαχούσης Αντώνιος
Βλήσμας Αντώνιος
Βοργιάς Γεώργιος
Βοσκάκης Ιερώνυμος
Βουλγαρης Γεώργιος
Βούλγαρης Ζαννής
Βράκας Κων/νος
Βραχνής Νικόλαος
Βρέντας Κων/νος
Βρυώνης Κοσμάς
Βυθούλκας Κωνσταντίνος
Β