Δαγκλής Θεμιστοκλής
Δάγλας Δημήτριος
Δάγλας Ιωάννης
Δάγλας Κων/νος
Δαγρέ Μαρία
Δαλαϊνας Ηλίας
Δαλακλή-Τούρκο Ερμίνια
Δαλακούρας Αθανάσιος
Δαλκαλίτσης Νικόλαος
Δαμάλα Ευαγγελία
Δάμπαλης Πέτρος
Δανιηλίδης Άγγελος
Δαπόντε Αλέξανδρος
Δάρας Βασίλειος
Δασκαλάκης Ανδρέας
Δασκαλάκης Γεώργιος
Δασκαλάκης Νικόλαος
Δέγλερης Γεώργιος
Δεδούλης Ευάγγελος
Δεκαβάλας Γεώργιος
Δεληγεώρογλου Ευθύμιος
Δεληγιάννης Βασίλειος
Δεληγιάννης Δημήτριος
Δεληδημητρίου Σοφία
Δεμπεγιώτη Φωτεινή
Δενδρινός Σπύρος
Δερδελής Γρηγόριος
Δεσποτίδης Προκόπιος
Δεσύπρης Ιωάννης
Δετοράκης Στυλιανός
Δευτερέβος Εμμανουήλ
Δζιβκοβα Ρένη
Δημητρακάκης Κων/νος
Δημητρακόπουλος Γεώργιος
Δημητρακόπουλος Σπύρος
Δημητρόπουλος Κων/νος
Δημητρόπουλος Σπύρος
Δημητρούλης  Κων/νος
Δημητσίκογλου Αικατερίνη
Δημολένης Λάμπρος
Δημόπουλος Διονύσιος
Δημοσθένους Ευθύμιος
Διακομανώλης Εμμανουήλ
Διάκος Γιάννης
Διάκος Ευστάθιος
Διαμαντόπουλος Διαμαντής
Διαμαντόπουλος Κων/νος
Δινάς Κωνσταντίνος
Διχάλας Ιωάννης
Δουλγεράκης Εμμανουήλ
Δούληγερης Νικόλαος
Δουμουχτσής Στέργιος
Δουράτσος Ελπιδοφόρος
Δραγάτης Γεώργιος
Δραγούμης Κων/νος
Δρακάκης Πέτρος
Δρίγκου-Αραμπατζή Μελπομένη

 

Δ