Ξακουστός Δημήτριος
Ξανθοπούλου Ελένη
Ξένιος Θεόδωρος
Ξενιτίδου Παρθενόπη
Ξενού Χρυσούλα
Ξημέρης Χαράλαμπος
Ξηρομερίτης Παν/της
Ξυδιάς Γεώργιος
Ξυλούρης Στυλιανός
Ξ