Οικονομίδης Γεώργιος
Οικονομίδης Πέτρος
Οικονομίδης Πολυχρόνης
Οικονόμου ΄Οθων
Οικονόμου Βασίλειος
Οικονόμου Θωμάς
Οικονόμου Κων/νος
Οικονόμου Νικόλαος
Ονζέ Ηλίας
Ορφανουδάκη Ειρήνη
Ουσταμπασίδου Αυγή

 

Ο