Ράπτη ΄Ολγα
Ρελάκης Κων/νος
Ρετσιάνης Θωμάς
Ρήγας Δημήτριος
Ριζάκος Ηλίας
Ριζάκος Νικόλαος
Ροδολάκης Αλέξανδρος
Ρομποτή Ευτυχία
Ροσόλυμος Χρήστος
Ρούσσος Δαυϊδ

 

Ρ