Φαής Νίκος
Φαρμακίδης Γεώργιος
Φαφούτης Ξενοφών
Φελέκης Θεόδωρος
Φελεσάκης Ιωάννης
Φιλινδρής Θεόδωρος
Φίλιππας Νικήτας
Φιλιππίδης Γεώργιος
Φιωτάκη-Καράμπελα Μαρία
Φούκα Αναστασία
Φραγγίδης Γεώργιος
Φραγκάκης Γεώργιος
Φραγκεδάκης Νικόλαος
Φράγκος Γεώργιος
Φράγκος Μάριος
Φραϊδάκης Ματθαίος
Φραντζής Νικόλαος
Φρούντζος Βασίλειος
Φτούλης Δημήτριος
Φτούλης Στάματιος
Φυλακτίδου Άρτεμις
Φωκάς Ανδρέας
Φωκάς Παναγιώτης
Φωκιαλάκη Μελίνα
Φωτάκης Ευάγγελος
Φωτεινάκης Ιωάννης
Φωτιάδης Νίκος
Φωτίου Στυλιανός

 

Φ