Χαϊδόπουλος Δημήτριος
Χαινόγλου Δημήτριος
Χαιτάς Γεώργιος
Χανδακάς Στέφανος
Χανδάνος Νικόλαος
Χαράκογλου Βασίλειος – Νεκτάριος
Χαραλαμπάκης Ζαχαρίας
Χαραλαμπίδης Βασίλειος
Χαριτάτος Γεώργιος
Χατζάκης Γιάννης
Χατζηβασιλείου Φουρφούρη
Χατζηδάκη Βασιλεία
Χατζηδάκης Χρήστος
Χατζηθωμάς Αθανάσιος
Χατζηκαλογιάννης Κων/νος
Χατζήπαπας Ιωάννης
Χατζηπαύλου Βασιλική
Χατζησταματίου Κίμων
Χατζησταματίου Στυλιανός
Χατωνίδης Ιορδάνης
Χειμωνής Γεώργιος
Χειράκης Εμμανουήλ
Χιντιπάς Ηλίας
Χιόνης Αθανάσιος
Χίτζιος Δημήτριος
Χλιούμπη Δήμητρα
Χονδρός Δημήτριος
Χουλιάρα Σπυριδούλα
Χούχος Νικόλαος
Χρέλιας Χαράλαμπος
Χρήστου Γεώργιος
Χριστοδουλάκος Γεώργιος
Χριστοδούλου Γεώργιος
Χριστοδούλου Κων/νος
Χριστοδούλου Στυλιανός
Χριστόπουλος Αθανάσιος
Χριστόπουλος Γεώργιος
Χριστόπουλος Ιωάννης
Χριστόπουλος Παναγιώτης
Χρόνης Γεώργιος
Χρυσάγης Ιωάννης
Χρυσανθόπουλος Κων/νος
Χρυσέλης Μιχαήλ
Χρυσικόπουλος Αθανάσιος
Χρυσικόπουλος Ευάγγελος
Χρυσοφάκης Εμμανουήλ

 

Χ