ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 12 (9 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΜΕΛΩΝ

ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

 

Αθανασιάδης Απόστολος

Αντωνάκης Γεώργιος

Αργυράκης Κωνσταντίνος

Βλάχος Νικόλαος

Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

Δουλγεράκης Εμμανουήλ

Δρακάκης Πέτρος

Καλλιπολίτης Γεώργιος

Λουτράδης Δημήτριος

Μορτάκης Αλέξανδρος

Πετρόπουλος Παρασκευάς

Ροδολάκης Αλέξανδρος

Σαρρής Σπυρίδων

 


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 (3 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΜΕΛΩΝ

ΝΕΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)

 

Γαλάζιος Γεώργιος

Γκριμπίζης Γρηγόριος

Ευκαρπίδης Σάββας

Θωμάκος Νικόλαος

Λινάρδος Νικόλαος

Ταρλατζής Βασίλειος

Αρχαιρεσίες – Υποψηφιότητες 2018