Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπησης

Ελληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου

15 – 17 Νοεμβρίου 2019 | Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

www.mdcongress.gr

Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπησης (15-17/11/2019)