Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
18 – 20 Οκτωβρίου 2019 | Αθήνα | Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

www.20perinatal.mdcongress.gr

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (18-20/10/2019)