Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος
21 Δεκεμβρίου 2019 | Αθήνα |Athens Hilton

www.mdcongress.gr

Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος (21/12/2019)