Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία

8-10 Νοεμβρίου 2019 | Θεσσαλονίκη | Grand Hotel Palace

www.psychoprophylaxis2019.mdcongress.gr

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοπροφυλακτικής (8-10/11/2019)