Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα. Από τη σύλληψη στη γέννηση

Ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία 01-03/11/2019

Το συνέδριο διοργανώνεται από τη South East European Society of Perinatal Medicine σε συνεργασία με την Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διευθυντής: Απόστολος Π. Αθανασιάδης

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Από τη σύλληψη στη γέννηση (1-3/11/2019)