Διοργάνωση:  Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society (MIPS)

Χώρος Διεξαγωγής: Crowne Plaza Athens

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4 – 6 Ιουνίου 2020

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://www.mipsnet.org/mips-2020

Email: mips@defoe.it

7th Annual meeting of the Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society (4-6/6/2020)