Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Δ.Π.Θ.

16 – 18 Οκτωβρίου 2020, Ramada Plaza Thraki, Αλεξανδρούπολη

www.mdcongress.gr

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής (16-18/10/2020)