Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)

28 – 30Μαΐου 2021, Ξενοδοχείο Hyatt Regency

Θεσσαλονίκη

https://mdcongress.gr/event/9hpv-2020/

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις (28-30/5/2021)