11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής
21 – 23 Μαΐου 2021
Crowne Plaza Athens
Αθήνα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής (21-23/5/2021)