2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας

Χώρος Διεξαγωγής: Grand Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 – 8 Δεκεμβρίου 2019

Διοργάνωση: Πανελλήνια Εταιρία Ουρογυναικολογίας σε συνεργασία με την Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. και την Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.urogyn2019.gr

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας (6-8/12/2019)