Πανελλήνιο Συνέδριο «Πρόωρος Τοκετός. Ιατρογενής – Αυτόματος»

Ημερομηνίες διεξαγωγής Συνεδρίου
Παρασκευή 13 – Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομηνία διεξαγωγής Πρακτικού Σεμιναρίου Υπερηχογραφίας

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα
τηλ.: +30 26510 59100
e-mail: info@hoteldulac.gr
Website: https://www.hoteldulac.gr/el/

Πρόωρος Τοκετός. Ιατρογενής – Αυτόματος (13-15/9/2019)