Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ

Ώρα Έναρξης: 08:45

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

Διοργάνωση: Τμήματα Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.hygeia.gr

Η Σύγχρονη Απεικόνιση στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις (9/11/2019)