Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει για πρώτη φορά, το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (κατόπιν έγκρισης της του από το ΥΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal and Maternal Medicine), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο  έως 28/1/2020 Δευτέρα και Τετάρτη 9:30-12:30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Άνω Κλινική, 2ος όροφος Λεωφόρος Β. Σοφίας 76, Αθήνα 11528 (Πληροφορίες:
6942451603  Τρίτη και Πέμπτη 09:30 έως 12:00, matfetalmed@med.uoa.gr).

https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/embryomitriki_iatriki/

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» Κωνσταντίνος Πανουλής Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Π.Μ.Σ. Εμβρυομητρική Ιατρική