Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace

Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

50o Πανελλήνιο Συμπόσιο Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (3-5/4/2020)