12ο (ετήσιο) Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Χανιά Κρήτης

12ο (ετήσιο) Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (2-3/5/2020)