ΜΗΤΕΡΑ Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική – Oυρογυναικολογικό Τμήμα

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020, Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ (αίθουσα Ν. ΛΟΥΡΟΣ)

www.mdcongress.gr

Ουρολοιμώξεις στη γυναίκα από τη βρεφική στην τρίτη ηλικία (19/9/2020)